Wednesday 19 April 2023

BabcięEn: Been connecting to my roots through these paintings of my grandmothers. They left too soon, leaving behind a hollow space in me that longs for their presence once again. I painted these portraits to capure my grandmother's essence and honor them. Painting them has made me feel closer, like a cord that connects me to them. It made me realize that relationships with loved ones can still grow even after their passing 🙏🏻 😊

Acrylic on canvas

Pl:Łączę się z moimi korzeniami poprzez te obrazy moich babć.  Odeszli zbyt wcześnie, pozostawiając we mnie pustkę, która tęskni za ich obecnością ponownie.  Namalowałam te portrety, aby uchwycić esencję mojej babci i oddać jej cześć.  Malowanie ich sprawiło, że poczułam się bliżej, jak sznur, który mnie z nimi łączy.  Uświadomiła mi, że relacje z bliskimi wciąż mogą się rozwijać nawet po ich odejściu 🙏🏻 😊