Thursday 23 May 2024

 I've been working on and off on this painting for a couple of months. Sometimes, the inspiration comes and goes. This place is important to me. So, I wanted to capture it properly and maintain the feeling I get from it. Like a memory I can look up at when I feel nostalgic for home. The painting is acrylic on canvas.

Nad tym obrazem pracowałam z przerwami przez kilka miesięcy. Czasami inspiracja przychodzi i odchodzi. To miejsce jest dla mnie ważne. Dlatego chciałam je odpowiednio uchwycić i zachować uczucie. Jak wspomnienie, na które mogę spojrzeć, gdy tęsknię za domem. Obraz jest akrylem na płótnie.

Thursday 29 February 2024

 Galactic roses


It's a concept I've seen in my mind and been working on for some time on and off. The idea came from the movie Beauty and the Beast, where the rose represented the characters' lifespan. But instead of the whilting rose, I imagined a new galaxy being born from one rose to the next. The energy is just spilling over into the next rose. Life just continued on and expanding into another form in the next rose.

The digital painting is done in procreate on ipad.

Galaktyczne róże

To koncepcja, która pojawiła się w mojej głowie i nad którą pracowałam przez jakiś czas, z przerwami. Pomysł wziął się z filmu Piękna i Bestia, w którym róża przedstawiała długość życie bestii. Ale zamiast więdnącej róży wyobrażałam sobie, jak z jednej róży na drugą rodzi się nowa galaktyka. Energia po prostu przelewa się na następną różę. Życie po prostu toczyło się dalej i rozwijało w innej formie w następnej róży.

Malowanie odbywa się w procreate na iPadzie.


#rose #roses #art #artist #artistoninstagram #artstagram #digitalpainting #space #stars #galaxy #galactic #noAi #illustrator #galacticroses #artysta #róże #galaktyczne #space #polskaartystka #polka #gwiazdy #kosmiczna #sztuka #2d #2dart
Wednesday 7 June 2023

Wednesday 19 April 2023

BabcięEn: Been connecting to my roots through these paintings of my grandmothers. They left too soon, leaving behind a hollow space in me that longs for their presence once again. I painted these portraits to capure my grandmother's essence and honor them. Painting them has made me feel closer, like a cord that connects me to them. It made me realize that relationships with loved ones can still grow even after their passing 🙏🏻 😊

Acrylic on canvas

Pl:Łączę się z moimi korzeniami poprzez te obrazy moich babć.  Odeszli zbyt wcześnie, pozostawiając we mnie pustkę, która tęskni za ich obecnością ponownie.  Namalowałam te portrety, aby uchwycić esencję mojej babci i oddać jej cześć.  Malowanie ich sprawiło, że poczułam się bliżej, jak sznur, który mnie z nimi łączy.  Uświadomiła mi, że relacje z bliskimi wciąż mogą się rozwijać nawet po ich odejściu 🙏🏻 😊


 

Wednesday 16 November 2022

Misiu

 

  

EN

Misiu


This is a personal painting of my cat Misiu, he died last year and it took some time to finish. Now I have this memory. Painted in acrylic on canvas.


You were my best buddy for almost 15 years. I miss you everyday, your adorable, cozy, softness, gentle nature, and the constant connection with you. I have grown used to having you always around wanting to play and nap beside me. You made everything feel better. Your soft and gentle nature was very soothing for me over the years.


Your passing made me feel that these amazing experiences died with you. But now I see your final teaching in my life is to create a void for those aspects to come back multiplied.


Thank you for being in my life. You will always be my buddy.

 

PL:

Misiu


To jest osobisty obraz mojego kota Misiu, który zmarł w zeszłym roku i trochę czasu zajęło mi jego ukończenie. Teraz mam to wspomnienie. Malowany akrylem na płótnie.


Byłeś moim najlepszym kumplem przez prawie 15 lat. Tęsknię za tobą każdego dnia, za twoją uroczą, przytulną, łagodną naturą i ciągłym połączeniem z tobą. Przyzwyczaiłam się do tego, że zawsze jesteś ze mną i chcesz się bawić i drzemać. Sprawiłeś, że wszystko było lepsze. Twoja miękka i delikatna natura była dla mnie bardzo kojąca przez lata.


Twoje odejście sprawiło, że poczułam, że te niesamowite przeżycia umarły razem z Tobą. Ale teraz widzę, że twoim ostatnim nauczaniem w moim życiu jest stworzenie pustki, aby te aspekty powróciły zwielokrotnione.


Dziękuję, że jesteś w moim życiu. Zawsze będziesz moim kumplem.

 
Sunday 4 September 2022

Painting Journal work part 1


EN-In the summer of 2020 I bought a water colour sketch book. Here is a collection of my work so far.

Watercolor and gouache studies.

PL- Latem 2020 kupiłam szkicownik akwareli. Oto zbiór moich dotychczasowych prac.

Studia akwareli i gwaszu.


 

Cobourg, Ont, 2020
Toronto, 2020
Mississauga, 2020
Cobourg and Toronto 2020


 


Port Credit, 2020

Port Credit, 2020

Port Credit, 2020